eGrupos Logo
Inicio > Mi Página > Mis Grupos > grafologiauniversitaria > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 1021 al 1040 
AsuntoAutor
LA CIENCIA CRIMINA Mariluz
Operación KAMPAI c Mariluz
=?utf-8?Q?EPSI_-_J =?utf-8?
VIDEO SOBRE EL OPE Mariluz
Exposición sobre C Mariluz
PINACOTECA INFANTI Mariluz
Visualizar los tr Mariluz
.- VER EN VIDEO TO Mariluz
GALERÍA FOTOGRÁFIC Mariluz
MEMORIA DE LOS AC Mariluz
FELICITACIONES DE Mariluz
EL ARTE DEL CARTEL Mariluz
ANUARIO AGC 2010 G Mariluz
AGRUPACIÓN DE GRAF Mariluz
REVISTA ELECTRÓNIC Mariluz
- LA UAB TE DESEA Mariluz
CARTAS A LOS REYES Mariluz
Fallecimiento de G Masters
El Manuscrito Voyn Masters
Graphology - Handw Mariluz
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
ICG

Mostrando mensaje 1387     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[grafologiauniversitaria] =?utf-8?Q?EPSI_-_Jornada_T=C3=A8cnica_-_15_de_d?= =?utf-8?Q?esembre_de_2010_-_=22Esquema_Nacio?= =?utf-8?Q?nal_de_Seguretat_i_Esquema_Nacio?= =?utf-8?Q?nal_de_Interoperabilitat=22?=
Fecha:Sabado, 11 de Diciembre, 2010  19:38:42 (+0100)
Autor:=?utf-8?Q?Masters_UAB:Grafoanalisis/Crimin?= =?utf-8?Q?al=C3=ADstica?= <info @.......................com>

ÿ EPSI - Jornada Tècnica - 15 de desembre de 2010 - "Esquema Nacional de Seguretat i Esquema Nacional de Interoperabilitat"
 Jornada Tècnica sobre Seguretat de la Informació:
Esquema Nacional de Seguretat
Esquema Nacional de Interoperabilitat
JORNADA TÈCNICA

DATA
                                                                               15 de desembre de 2010 de 10 a 12 hores
MATRICULACIÓ
Gratuïta ( per ordre d™inscripció del document adjunt)
Retornant el full d'inscripció:
Fax: 93 5817471
E-mail: josepmanel.lopez@uab.catepsi@uab.cat;epsi.uab@gmail.com
http://www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/
PERIODE D™INSCRIPCIÓ
Fins el dia 14 de desembre

LLOC DE REALITZACIÓ
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Campus de la UAB
DIRIGIT A
Tècnics de Seguretat de Sistemes de la Informació
Administradors de Sistemes
Responsables i Tècnics d™Organització
Responsables i Tècnics Jurídics
Responsables de l™Administració Pública
Documentalistes i Arxivers 
OBJECTIUS
Introduir breument el contingut i objectius dels Esquemes i presentar els cursos que des de l™EPSI s™estan preparant per tractar-los detalladament i que es puguin utilitzar com a eines de treball diari assegurant-ne el seu compliment.
COORDINACIÓ
Rafel Roig. AssessTIC
PONENTS 
Dr. Ramón J. Moles. Director General GRISC
Nacho Alamillo. EPSI-GRISC
Jordi Masias. AGTIC
Raül Rabionet “ Kronos Projects
MATRICULACIÓ
Gratuïta ( per ordre d™inscripció del document adjunt)
Retornant el full d'inscripció:
Fax: 93 5817471
E-mail: josepmanel.lopez@uab.catepsi@uab.cat;epsi.uab@gmail.com
http://www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/
PERIODE D™INSCRIPCIÓ
Fins el dia 14 de desembre
Restem a la vostre disposició per a qualsevol aclariment. 
Cordialment
Josep M. López
Coordinador Tècnic de Formació Continuada

Escola de Prevenció i Seguretat integral

93 581 71 77 / 70 42 / 71 91

www.seguretatintegral.org
ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILITAT
Presentació
El passat 8 de gener es va aprovar l™Esquema Nacional de Interoperabilitat en l™àmbit de les Administracions Públiques, mitjançant el reial decret 4/2010, amb la finalitat d™establir el conjunt de criteris i recomanacions en matèria de seguretat, conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions que haurien de tenir-se en compte per a la presa de decisions tecnològiques que garanteixen la interoperabilitat.
L™Esquema Nacional de Interoperabilitat persegueix crear les condicions necessàries per garantir l™adequat nivell de interoperabilitat organitzativa, semàntica i tècnica dels sistemes i aplicacions utilitzats per les Administracions Públiques, que garanteixi l™exercici dels drets i el compliment dels deures a través de l™accés electrònic als serveis públics, a la vegada que redunda en benefici de la eficàcia i la eficiència.
L™ENI obliga en matèria d™interoperabilitat: 
· A nivell organitzatiu a publicar l™inventari i condicions d™accés i ús de dades i documents en format electrònic que es posin a disposició de la resta d™administracions. 
· A nivell semàntic a establir i mantenir actualitzat la relació de models de dades d™intercanvi i publicar-ho a través del Centre d™Interoperabilitat Semàntica de l™Administració.
· A nivell tècnic a considerar l™ús d™estàndards oberts o generalitzats per garantir la independència en la selecció d™alternatives tecnològiques per als ciutadans i les Administracions Públiques (principi de neutralitat tecnològica)
Per tal de garantir la interoperabilitat dels sistemes l™ENI regula, en sí mateix o a través d™instruccions relacionades, aspectes claus com són:
a. L™aprofitament de tecnologies entre administracions existint un directori d™aplicacions reaprofitables al Centre de Transferència Tecnològica CENATIC.
b. Les consideracions necessàries per la data i hora oficial
c. La política de signatura electrònica
d. La recuperació i conservació a llarg termini de documents electrònics. 
e. La digitalització segura de documents.
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURETAT
Presentació
El passat 8 de gener es va aprovar l™Esquema Nacional de Seguretat en l™àmbit de les Administracions Públiques, mitjançant el reial decret 3/2010, amb la finalitat de contribuir a la creació de les condicions necessàries de confiança en l™ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les administracions públiques l™exercici de drets i el compliment de deures a través d™aquests mitjans.
L™Esquema Nacional de Seguretat persegueix fonamentar la confiança en el fet que els sistemes d™informació presten els seus serveis i custodien la informació d™acord amb les seves especificacions funcionals, sense interrupcions o modificacions fora de control, i sense que la informació pugui arribar al coneixement de persones no autoritzades.
En aquest sentit, l™Esquema Nacional de Seguretat defineix la seguretat de la informació com la capacitat de les xarxes o dels sistemes d™informació de resistir, amb un determinat nivell de confiança, els accidents o accions il·lícites o malintencionades que comprometin la disponibilitat, autenticitat, integritat i confidencialitat de les dades emmagatzemades o transmeses i dels serveis que les xarxes i sistemes esmentats ofereixen o fan accessibles.
Per garantir uns nivells efectius de protecció, l™Esquema Nacional de Seguretat obliga a la implantació d™una sèrie de controls mínims, que s™agrupen en les següents categories:
a) Marc organitzatiu, constituït pel conjunt de mesures relacionades amb l™organització global de la seguretat. Consta de 4 controls.
b) Marc operacional, format per les mesures que s™han de prendre per protegir l™operació del sistema com a conjunt integral de components per a un fi. Consta de 36 controls.
c) Mesures de protecció, que se centren a protegir actius concrets, segons la seva naturalesa i la qualitat exigida pel nivell de seguretat de les dimensions afectades. Consta de 40 controls.Ve, guarda y comparte lo que te interesa en la red
Crear o visitar p interesantes que te encuentras porla web. es.corank.com


[Adjunto no mostrado: =?utf-8?Q?model0_Preinscripci=C3=B3_EPSI_amb_LO?= =?utf-8?Q?PD.DOC?= (application/msword) ]
[Adjunto no mostrado: =?utf-8?Q?20101124_Tr=C3=ADptic_jornada_ENS_i_E?= =?utf-8?Q?NI=5FvJR_esaged.pdf?= (application/pdf) ]