eGrupos Logo
Inicio > Mi Página > Mis Grupos > grafologiauniversitaria > Mensajes

 Índice de Mensajes 
 Mensajes 541 al 560 
AsuntoAutor
3- GRADUACIÓN MAST Mª Luz P
2.- GRADUACIÓN MAS Mª Luz P
1.- GRADUACIÓN MAS Mª Luz P
PROXIMA APARICIÓN: Mariluz
lOS PERITOS DETECT Mª Luz P
ACTIVIDADES DE ARI Mª Luz P
Nuestros titulados Mª Luz P
2.- Nuestros titul Mª Luz P
3.- Nuestros titul Mª Luz P
Martes 18 a las 1 Mariluz
Seminario: "Elemen Mª Luz P
BOLETÍN Nº 12 AGC Mariluz
Descargarse gratui Mª Luz P
El amor como clave Mariluz
Convocatoria en es Mª Luz P
El Govern convoca Mª Luz P
Jornada de portes Mª Luz P
El secretari de Se Mariluz
Los hijos de nues Mariluz
Requisits per pode Coord. M
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
ICG

Mostrando mensaje 877     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[grafologiauniversitaria] Requisits per poder participar a la convocatòria de 9 80 noves places de Mossos d’Esquadra per a l’any 2009
Fecha:Miercoles, 19 de Noviembre, 2008  18:06:55 (+0100)
Autor:Coord. Masters: Grafoanalisis y Criminalistica <info @.......................com>

 
 
Dilluns, 17 de novembre de 2008 - 18:45h

S’obre el termini per presentar les sol.licituds per a les 980 noves places de Mossos d’Esquadra per a l’any 2009

• El DOGC publica avui les bases de la convocatòria que correspondrà a la vint-i-tresena promoció del cos • Els requisits per poder presentar-se són entre d’altres: tenir nacionalitat espanyola, posseir títol de graduat/ada escolar, equivalent o superior, haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys, tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i d'1,60 m les dones, i no haver estat condemnat/ada per cap delicte. • El termini per presentar les sol.licituds s’obre demà i finalitza el proper 9 de desembre

El termini per presentar les sol.licituds de les 980 noves places per a l’accés al cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2009 s’obre demà.  El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui les bases de la convocatòria i fins el proper 9 de desembre es podran presentar les sol.licituds als diferents regsitres oficials indicats en les mateixes bases.
 
Aquesta convocatòria de 980 places, que ingressaran a l’ISPC al setembre del 2009 i es graduaran al juny del 2010, servirà per reforçar la presència policial arreu del país una vegada finalitzat el desplegament territorial.
 
Segons les bases publicades avui al DOGC, alguns dels requisits per poder participar a la convocatòria són:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, de graduat/ada escolar, formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
c) Haver complert 18 anys i no haver complert els 35 anys.
d) Tenir una alçada mínima d'1,70 m els homes i d'1,60 m les dones.
e) No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica de les establertes  en aquesta convocatòria.
f) No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals
g) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
 
Les sol.licituds estan a disposició de les persones interessades: al Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, a la Direcció General de la Policia, als Serveis Territorials del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i l'Alt Pirineu i Aran,  a totes les comissaries del cos de mossos d'esquadra i a l'adreça d'internet següent: http://www.gencat.net/mossos.

Procés de selecció
El procés de selecció de les persones aspirants és el d'oposició lliure i consta de 3 fases. La primera fase comporta diverses proves selectives, obligatòries i eliminatòries en la que s’han de superar un exercici de coneixements, una prova aptitudinal i una de personalitat.
 
La segona fase consisteix en la superació d’un curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'una durada no superior a nou mesos. En aquest curs s'avaluarà, de manera independent, tant l'assoliment del nivell acadèmic com l'adquisició del perfil de competències i actituds de servei necessaris determinats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 
La tercera i última fase consta d’unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, d'un mínim de dotze mesos de durada, dividides en períodes avaluables de tres mesos, que tindran cadascun d'ells també caràcter selectiu. Aquestes pràctiques es realitzaran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per a l'obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques.
 
Les proves s'iniciaran a partir del mes de febrer de l'any 2009.
 
Aquesta convocatòria correspon a la vint-i-tresena promoció del cos. Un cop aprovada, s'iniciarà la tramitació dels processos selectius corresponents d’accés al cos. Els seleccionats entre els aspirants es formaran com a policies a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) durant el curs 2009-2010.
 
Atès que el desplegament territorial del cos va finalitzar l’1 de novembre passat amb l’assumpció de competències al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, tots els mossos que aprovin el curs bàsic policial en els propers cursos aniran a reforçar la presència policial a aquells indrets de Catalunya que més ho necessitin.
 
Actualment hi ha 14.150 agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra arreu de Catalunya i 1.058 aspirants estan seguint el curs bàsic de formació policial a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Es diplomaran el proper mes de juny.
 
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació farà convocatòries anuals d’aspirants a Mossos d’Esquadra per tal d’assolir la xifra de 18.267 efectius l’any 2015. Aquest és el nombre d’agents que va determinar la Junta de Seguretat de Catalunya l’any 2006 per afrontar l’augment de població que ha viscut el país en els darrers anys.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:
Web del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
Àrea de l'Oficina del Portaveu
Generalitat de Catalunya. Accés a pàgina d'inici