eGrupos Logo

Ver video
<< Volver
Mis Vídeos | Subir Vídeo | Reserva

0
"En-Clave de 2"
Enviado por robertllo hace 142 meses, 2 semanas, 1 día.
Categoría: Música
Clasificado G | Español
Aparece en la lista de 2 persona/s.
Informacion de En-Clave de 2: www.en-clavede2.com
http://www.youtube.com/watch?v=jpmbXdAaC0g

Comentarios
#1 - Por TuvanTLP.com, 108 meses, 1 semana, 3 horas.
tư vấn thành lập doanh nghiệp

#2 - Por
TuvanTLP.com, 108 meses, 1 semana, 3 horas.
dịch vụ kế toán thuế

#3 - Por
TuvanTLP.com, 108 meses, 5 días, 12 horas.
Tiếp tục cải tiến hệ thống dịch vụ nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đáng tin cậy và có giá trị. Hoạch định và kiểm tra quá trình tạo ra dịch vụ, các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng. Toàn bộ nhân viên Tư vấn TLP làm việc trên tinh thần hợp tác vì mục tiêu chung là khách hàng. Không ngừng bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, văn hóa ứng xử và đạo đức cho nguồn nhân lực hiện có. Đó là: giải pháp tin cậy, dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp. Giữ vững và ngày càng tăng tốc độ phát triển trên mọi chỉ tiêu: doanh số, nhân lực, giá trị thương hiệu. Tổ chức thu thập ý kiến của các khách hàng, của các đối tác để đo lường, cải tiến các dịch vụ.

Deja un comentario
Tu nombre:
Tu sitio/blog:
Comentario:

(te quedan 5000 caracteres)
<anterior

Inicio | Apúntate | Bazar | Grupos | Gente | Quienes somos | Privacidad de Datos | Contacta

eGrupos is a service of AR Networks
Copyright © 1999-2004 AR Networks, All Rights Reserved
Terms of Service