eGrupos Logo

Ver video
<< Volver
Mis Vídeos | Subir Vídeo | Reserva

0
LAS 24 HORAS DE LA PASION (4 de 7)
Enviado por hijodemaria hace 148 meses, 1 día, 1 hora.
Categoría: Familiar
Clasificado G | Español
Aparece en la lista de 2 persona/s.
Infinita riqueza espiritual. Magistral, magnífica y preciosa reflexión en base a las Revelaciones de nuestro Señor a Luisa Picarreta, para que meditemos TODOS los dias del año. AUDIO MP3 DESCARGABLE: www.audiopredicaciones.blogspot.com

Comentarios
#1 - Por TuvanTLP.com, 115 meses, 1 semana, 3 días, 10 horas.
tu van thanh lap doanh nghiep tu nhan

#2 - Por
TuvanTLP.com, 115 meses, 1 semana, 1 día, 23 horas.
Hỗ trợ cho việc phát triển của khách hàng cũng như đảm bảo cho khách hàng. Tìm kiếm sự hoàn thiện thành lập doanh nghiệp tư nhân và đưa ra các dịch vụ có uy tín cao nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Trên cơ sở hoạch định mục tiêu quản lý chất lượng, hoạch định hệ thống quản lý chất lượng, Tư vấn TLP xây dựng và thực hiện chính sách quản lý nguồn lực. Để đáp ứng được mục tiêu này, mỗi hoạt động của Tư vấn TLP như: cung cấp các giải pháp, thủ tục thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân đều có những triết lý kinh doanh thích hợp với từng lĩnh vực. Giữ vững và ngày càng tăng tốc độ phát triển trên mọi chỉ tiêu: doanh số, nhân lực, uy tín thương hiệu. Các nhân viên của Tư vấn TLP có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng để thành lập doanh nghiệp giá rẻ là tốt nhất với giá hợp lý khi khách hàng có yêu cầu. Hoạch định và kiểm tra quá trình tạo ra dịch vụ, các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng.

Deja un comentario
Tu nombre:
Tu sitio/blog:
Comentario:

(te quedan 5000 caracteres)
<anterior

Inicio | Apúntate | Bazar | Grupos | Gente | Quienes somos | Privacidad de Datos | Contacta

eGrupos is a service of AR Networks
Copyright © 1999-2004 AR Networks, All Rights Reserved
Terms of Service